Noteikumi un piegāde

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.e-meistars.lv, turpmāk - e-meistars.lv, lietošanas un preču iegādes kārtību.

2. SIA “ĻIKA-J”, reģistrācijas Nr. LV53602009711, adrese: Bauskas iela 5, Jelgava, LV-3001, turpmāk tekstā ĻIKA-J, nodrošina e-meistars.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

3. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas e-meistars.lv vai izmanto citus e-meistars.lv pakalpojumus. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem e-meistars.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

4. Ja Lietotājs iegādājas e-meistars.lv piedāvātās preces, Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

5. Ja Lietotājs vēlas iegādāties preces e-meistars.lv, Lietotājam pirms preču iegādes ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un pirms darījuma pabeigšanas apstiprināt šo iepazīšanos. Tādējādi, ja Lietotājs ir iegādājies preci e-meistars.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Vienlaikus, piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājs arī apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā e-meistars.lv atbilstoši Lietošanas noteikumiem.

6. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt e-meistars.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, ĻIKA-J ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam e-meistars.lv.

7. ĻIKA-J patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties e-meistars.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

8. ĻIKA-J patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī. 

9. Preču cenas interneta veikalā e-meistars.lv norādītas euro, PVN ir iekļauts cenā.

 

PASŪTĪJUMA REĢISTRĒŠANA

1. Pasūtījumus Lietotājs var veikt 24 stundas diennaktī.

2. ĻIKA-J nosūta Lietotājs apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā.

3. Ja Lietotājs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts.

4. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta ĻIKA-J kontā.

5. Pasūtījumu komplektēšanu ĻIKA-J veic darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00. Sestdienās, svētdienās - komplektēšana netiek veikta.

 

SAMAKSAS KARTĪBA

1. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

1.1. izmantojot internetbankas "bank-link" pakalpojumus (pasūtot preci);

1.2. ar bankas pārskaitījumu (pasūtot preci);

1.3. ar kredītkarti (pasūtot preci).

2. Pēc veiksmīgas pirkuma veikšanas, Lietotājam tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts.

 

PIEGĀDE

1. Pasūtījuma noformēšanas sadaļā "Piegāde" Lietotājs var izvēlēties preces saņemšanas iespēju: 

       A) Saņemšana veikalā:

  • veikals "MEISTARS", Rīga, Republikas laukums 3;
  • veikals "MEISTARS", Jelgava, Lielā iela 18;
  • veikals "MEISTARS", Rīga, Mūkusalas iela 71, T/C RIGA PLAZA.

      B) Piegāde ar kurjeru uz norādīto adresi.

      C) Piegāde uz pakomātu OMNIVA, DPD  vai VENIPAK.

2. Lietotājs savu pasūtījumu personīgi var izņemt 5 dienu laikā no tā noformēšanas brīža. Gadījumā, ja šajā laika posmā pasūtijums netiek izņemts, tas tiek anulēts. 

3. Rīgā, Jūrmalā un Jelgavā pasūtījums tiek izsūtīts nākamajā dienā pēc apmaksas saņemšanas uzņēmuma kontā, ja apmaksa saņemta līdz pl.15:00 iepriekšejā dienā.

4. Piegāde citās Latvijas pilsētās un lauku teritorijās tiek veikta 2-3 darba dienu laikā ar izvēlēto kurjerdienestu. Pakomātu noslodzes dēļ piegāde var kavēties.

5. Gadījumos, kad pasūtītā prece nav noliktavā, bet ir veikalā e-meistars.lv pasūtījuma apstrāde var notikt par 1 darba dienu ilgāk. 

6. Gadījumos, ja preces nav noliktavā, piegādes termiņš var tikt pagarināts.

7. Sūtījuma piegādes maksa ir noteikta 2.49EUR. Pirkumam virs 30 EUR - piegāde BEZMAKSAS.

8. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi.

9. Lietotājs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera.

9.1. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav sastopams, ĻIKA-J ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt ĻIKA-J jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

10. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā ĻIKA-J atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

11. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtījumam un preču piegādātāja norādītajā veidā un vietā parakstās par preču saņemšanu. Parakstoties par preču saņemšanu, Lietotājs vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces tam ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers Lietotājam piegādā preci, kuras iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. ĻIKA-J neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā. 

 

PREČU ATGRIEŠANA 

1. Preču atgriešanas gadījumā, Lietotāja iesniegumu par preču atgriešanu jāsūta uz e-pasta adresi veikals@e-meistars.lv.

2. Lietotājs nosūta preci atpakaļ ĻIKA-J, nodrošinot preces piegādi šādā adresē: Bauskas iela 5, Jelgava, LV-001, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces nosūta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Lietotājam ir pienākums saglabāt pierādījumu par preču atpakaļ nosūtīšanas datumu. 

3. ĻIKA-J bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad ĻIKA-J būs saņēmis no Lietotāja tā atgriezto preci, atmaksā Lietotājam pilnu preces vērtību. Atmaksājamo naudas summu ĻIKA-J pārskaita uz bankas kontu, ko Lietotājs norādījis iesniegumā.

4. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, patērētājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.

5. Lietotājs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:

5.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;

5.2. prece nedrīkst būt bojāta;

5.3. prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Lietotājs ir norādījis iebildumus);

5.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.

6. ĻIKA-J ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.

7. Lietotājam ir tiesības pārdomāt un uzreiz atcelt pasūtījumu, informējot ĻIKA-J par pasūtījuma atcelšanu ĻIKA-J darba laikā piezvanot uz tālruni 23070502 vai nosūtot atteikumu uz mājaslapā norādīto e-pastu veikals@e-meistars.lv vēl pirms pasūtījuma apstrādes.

8. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

 

STRĪDU RISINĀŠANAS NOTEIKUMI

Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā. PIRCĒJIEM, kuri uzskatāmi par patērētājiem normatīvo aktu izpratnē ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot PĀRDEVĒJAM rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

1. Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

2. Iesnieguma iesniegšanas datumu;

3. Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem: